KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kamu İhale Kanunu’nda denetim dışı işlem söz konusudur!

Enerji Piyasası ve Madencilik Kanunu‘nda değişiklik öngören kanun teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında Kamu İhale Kanunu‘yla ilgili 11. maddede söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, bu madde ile yurtdışında kurulan şirketlerin kanunun istisna yükümlerine tabi kılınarak Meclis’e getirilen kanun teklifinde denetim dışı işlem olduğunu belirtti.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, 11’inci maddeyle TPAO’ya denizlerde belirli faaliyetleri açısından mal ve hizmet alımı ve yapım işlerinde herhangi bir parasal limit gözetmeksizin 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun istisna hükümlerinin BOTAŞ ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketleri ve petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve belirtilen istisnanın karadaki faaliyetleri de kapsaması amaçlanmaktadır.

Bu maddeyle TPAO’yla birlikte BOTAŞ ile bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin de her türlü faaliyetleri Kamu İhale Kanunu’nun istisna hükümlerine tabi kılınmaktadır.

Bu şekilde bir denetim dışı işlem söz konusudur.

Dolasıyla bu maddenin doğru olmadığını düşünüyoruz, teklif metninden çıkarılmasını öneriyoruz.


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu