Soru Önergeleri

Sayıştay raporlarına yansıyan Sanayi Bakanlığı usulsüzlüklerini Meclis’e taşıyan Kenanoğlu: “Sorumlular hakkında işlem başlatılacak mıdır?”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2021 Sayıştay Denetim Raporları’nda tespit edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki usulsüzlükleri Meclis gündemine taşıdı. 2021 yılında verilen idari para cezalarının tahakkuk edilmesine rağmen tahsil edilmediğini belirten Kenanoğlu, muhasebe kayıtlarında da idari para cezalarına uygulanan indirim tutarının kayda geçirilmediğini aktararak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘na “Usulsüzlük yapan sorumlular hakkında işlem başlatılacak mıdır?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır. 


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; Bakanlığın uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 7 adet usulsüzlüğün yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu rapora göre; 2021 yılında muhtelif kanunlar kapsamında verilen idari para cezası tutarı 58.682.931,00 TL iken, tahsil edilen tutar 16.526.043,50 TL’dir. İki tutar arasındaki 42.156.887,50 TL fark tahakkuk ettirildiği halde bu tahsilatın yapılmadığı görülmektedir.

Diğer taraftan, İdarenin 2021 yılında %25 indirimli olarak tahsil ettiği idari para cezası tutarı 12.064.444,06 TL olup erken ödeme sebebiyle indirilen tutar 4.021.481,35 TL’nin, Muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda;

  1. Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından uygulanan idari para cezalarının tahakkuk kayıtları neden yapılmamaktadır? Faaliyet Alacakları Hesap Grubunda Neden İzlenmemektedir? Bu usulsüzlüğü yapan sorumlular hakkında işlem başlatılacak mıdır?
  2. Kanuni Süresi İçinde Ödenen İdari Para Cezalarından Yapılan İndirimler Neden Muhasebeleştirilmemektedir?
  3. TCMB bünyesindeki Tek Hazine Cari Hesabı Neden Bakiye Vermektedir?
  4. Peşin Ödenen Taşınmaz Kira Bedellerinin Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarında Neden İzlenmemektedir?
  5. Taşınır Mal Yönetmeliğinin Gerektirdiği Bazı İşlemler Neden Yapılmamaktadır? Taşınır mal kayıtları fiili duruma neden uygun değildir?
  6. Doğrudan Temin Alımlarında Yasaklılık Kontrolü EKAP Üzerinden Neden Yapılmamaktadır? Doğrudan temin alımında ihalelere girmesi yasaklanmış firma var mıdır?
  7. Yurt Dışından Sağlanan Avukatlık Hizmet Alımlarında Etkin Kontrol Mekanizması Neden Bulunmamaktadır? Bir avukatın günde 13 saat çalışıp 3250 Euro alması nasıl mümkün olmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu