Soru Önergeleri

Sayıştay raporlarına yansıyan Ticaret Bakanlığı’ndaki usulsüzlükler Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları’nda tespit edilen Ticaret Bakanlığı‘ndaki usulsüzlükleri Meclis gündemine taşıdı. Bakanlığın uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 12 adet usulsüzlüğün yapıldığını belirten Kenanoğlu, Sayıştay’ın daha önceki yıllarda da tespit ettiği muhasebe usulsüzlüklerinin Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılında da çözülmediğine dikkat çekti.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın Ticaret Bakanı Dr. Mehmet MUŞ tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; Bakanlığın uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 12 adet usulsüzlüğün yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu raporda; Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığa tahsis edilen hazine mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin olarak tapu kayıtlarında arazi ve tarla olarak görülen Ege, Adana-Yumurtalık, Mersin, Kocaeli, Samsun Serbest Bölge arazileri üzerine inşa edilen 563 adet üstyapı ile ilgili muhasebe kayıtlarına alma işlemlerinin yapılmadığı, 2018, 2019 ve 2020 yılları Sayıştay Denetim Raporlarına da konu edilen hususlardan; Antalya, Samsun ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi birimlerindeki muhasebeleştirme işlemlerinin de tamamlandığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, kantar ücreti veya diğer gelirlerden Bakanlık adına ayrılan paylardan yapılacak harcamalara ilişkin yetki Bakanlıkta olmasına rağmen söz konusu paylar Şirket adına açılmış bulunan bir banka hesabında tutulduğu görülmüştür. Söz konusu bulgu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporlarında da ele alınmış ancak konuyla ilgili olarak herhangi bir gelişme sağlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla Bakanlık 2021 yılı Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda toplamda 104.696.006,58 TL hataya neden olduğu anlaşılmıştır.

Bu bağlamda;

 1. Serbest Bölgelerde Tahsisli Kullanılan Hazine Taşınmazlarından Bazıları Varlık Hesaplarında Neden İzlenmemektedir?
 2. Bakanlık Adına Ayrılan Kantar Payı Gelirlerinin Özel Bir Şirket Hesabında Tutulması ve Bu Gelirden Kamu İhale Kanunu’na Tabi Olmayan ve İlgili Şirketin Sorumluluğunun Bulunmadığı Harcamalar Neden Yapılmaktadır?
 3. Gümrük Vergileri Ek Tahakkuk ve Ceza Tutarlarından Tecil Edilenler Neden Muhasebeleştirilmemektedir?
 4. Açılış Yevmiyesinde Hem Borç Hem Alacak Kaydı İçeren Hesaplar Neden Bulunmaktadır?
 5. Tek Hazine Kurumlar Hesabı Neden Bakiye Vermektedir?
 6. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında Asıl İşlem Görmüş Ürünler İçin Düzenlenen Ekspertiz Raporları Gerekli Şartları Neden Taşımamaktadır?
 7. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Tavuk ve Balık Sektörlerinde İkincil İşlem Görmüş Ürün (İİGÜ) Olarak Neden Belirlenmemiştir?
 8. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Verilen Belge ve İzinlerin Süreleri Neden Hatalı Yapılmaktadır?
 9. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Verilen Belgelere Ait Döviz Kullanım Oranı Hesaplamalarında Neden Hatalı Uygulamalar Bulunmaktadır?
 10. Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) Gümrük Müdürlüğünden Ülkeye Tamir Amacıyla Giren Demirbaşların Belirlenen Süre İçerisinde Tekrardan Serbest Bölgeye Girişlerinin Takibinin Neden Manuel Olarak Yapılmaktadır?
 11. Serbest Bölgelerden Çeşitli Nedenlerle Geri Getirilmek Üzere Çıkarılan Ürün veya Makineler İçin Toplanan Teminatların Takibi Neden Manuel Olarak Yapılmaktadır?
 12. Devlet Yardımlarından Yararlanan Firmalar İçin Yapılan Vergi ve Sosyal Güvenlik Prim Borç Sorgulama Tarihleri ile Destek Ödeme Tarihleri Arasında Neden Uzun Süreler Bulunmaktadır?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu