KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Tren kazalarında makinistler dışında sorumlu bulmak mümkün değil!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili  Ali KENANOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda demir yollarında yaşanan sorunlar ve kazalar üzerine konuştu. HDP Meclis Gruba adına konuşma yapan Kenanoğlu, geçmiş yıllarda şov uğruna çeşitli kazalar yaşandığını ve bu kazalardaki gerçek sorumluların gün yüzüne çıkarılmadığını ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve video aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 4 Tarih: 24.02.2021 Birleşim: 51 

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli vekiller; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Verilen önerge üzerine HDP Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Tabii, bu demir yolları meselesi Türkiye’de çokça tartışılan konulardan bir tanesi, bu hızlı tren ilk hayata geçirildiğinde de Pamukova faciasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bir şov uğruna, hazır olmadan, trenlerin de altyapının da mevcut istasyonların da demir yolu hattının hiçbir şekilde hazır olmadığı, normal hat üzerinden başlatılan bir şovla birlikte vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bir süreci hep birlikte yaşadık ve hızlı tren meselesi de 22 Temmuz 2004 yılında, bu, Pamukova faciasıyla birlikte Türkiye’de çok daha ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanmıştı.

Şimdi, bu, Ankara-İzmir Tren Hattı’yla ilgili benden önceki konuşmacılar çok şey söylediler. Ben burada başka bir şeye dikkat çekmek isterim. Ben aynı zamanda Deprem Araştırma Komisyonundayım, orada da çok sayıda verileri dinliyoruz. Bu tren hattıyla ilgili olarak da örneğin Polatlı-Afyon kesimindeki altyapı güzergâhında obrukların olduğu tespit ediliyor ve bu tespitlerde ilginç olan şu: Aslında burası için yapılan bir çalışmada tespit edilmiyor bu, Jeoloji Mühendisleri Odasının bir raporu sonucunda tesadüfen öğreniliyor. Şimdi, bu tesadüfen öğrenilen raporda burada obruklar olduğu ifade ediliyor. Şimdi, buraya da tren hattı yapılacak. Netice itibarıyla aynı Çorlu tren kasasında yaşadığımız sonuç. Hani nedir oradaki göçüğün sebebi? İşte toprağın zeminiyle, jeolojik yapısıyla alakalı. Şimdi, siz bir yere bu tren hattını yaparken insanları buradan taşırken önce buranın jeolojik verileri, o hattın bütün jeolojik verileri ortaya çıkarılmadan bu yapılırsa sonuç da öyle olur. Ancak ne oldu Çorlu tren kazasına baktığımız zaman? Çorlu tren kazasına baktığınız zaman da ortada çokça yetkili var ama sorumlu kimse yok, sadece sorumlu bir gariban makinist bulundu ve Türkiye’de tren kazalarında ne hikmetse hep sorumlu olarak da makinistler hatalı görüldü ve bütün cezalar, suçlar da onlara yüklendi. Baktığınız zaman, 22 Temmuz 2004 Pamukova’da 41 kişi, 11 Ağustos 2004 Kocaeli’de 8 kişi yaşamını yitiriyor. 27 Ocak 2008 Kütahya’daki tren kazasında 9 kişi yaşamını yitiriyor, 6 Temmuz 2015’te Sivas’ta 2 yük treni çarpışıyor, 6 Mayıs 2017’de Ankara-Kırıkkale tren vagonu devriliyor, 4 Ağustos 2017’de Elâzığ’da yük treni devriliyor, 8 Temmuz 2018 Çorlu tren kazasında 25 kişi yaşamını yitiriyor ki bu kazalarda da dediğim gibi hakikaten sorumlu bulmak mümkün değil makinistler dışında. Bu anlamıyla öncelikli olarak tabii ki bunların maliyeti hesap edilmeli…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – …ama bunun yanında can kayıplarının da hesaba katıldığı bir altyapı sistemi oluşturulmalı, bunlar da dikkate alınmalıdır.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

Başkan, baktım süre bitmiyor, ben de konuşacaktım ama…

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu