KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu: Yerli üretim yerine ithalat destekleniyor!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, muz ve limon üreticilerinin sorunları üzerine verilen araştırma önergesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. Yerli üretim yerine ithalatın desteklendiğini belirten Kenanoğlu, iktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle nakliyecilerin ve şirketlerin yerli üreticiden daha çok kazandığını ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 18.11.2021 Birleşim: 21 Ham Tutanak Sayfası: 75

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Muz ve limon üreticilerinin sorunları üzerine verilen araştırma önergesi üzerine söz aldım.

Tabii, ülkemiz, tarım açısından kendine yeten bir ülke. Esasında, çiftçinin desteklenmesi, üretimin desteklenmesi neticesinde tüketimi karşılayabilecek bir üretime sahip ülkeyiz. Ancak, bütün bunların yerine ithalat rejiminin benimsendiği ve birçok üründe ithalatın esas alındığı bir süreci yaşıyoruz.

Türkiye’de muz üretiminde 2020 yılı verilerine baktığınız zaman, yüzde 32 artarak 728 bin tona ulaşmış durumda esasında ve bu Türkiye’deki muz ihtiyacını yani Türkiye’nin tükettiği muz ihtiyacını karşılayabilecek bir oran. Bunun yüzde 60’ı Mersin’de, yüzde 36’sı ise Antalya’da üretilmekte. Buna karşı, muz ithalatı da her geçen yıl artıyor. 2018-2019 sezonunda 118 bin ton muz ithalatı yapılırken 2019-2020 sezonunda yüzde 38 artarak bu rakam 163 bin tona kadar yükselmiştir. Dolayısıyla bu yaşanılan ithalat nedeniyle ve çiftçinin, üreticinin bununla baş edemeyecek maliyetlerle karşı karşıya kalması nedeniyle de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Anamur, Mersin’in bölgesinde ve Mersin’in içerisinde en çok muz üreten bölge. Anamur’daki Muz Üreticileri Birliği sözcüsü şöyle diyor: Anamur muzunun fiyatında son on günde yüzde 30 düşüş yaşandığını ifade ediyor ve bunun, son yıl içerisindeki sera maliyetlerinin artışından, kimyasal gübre fiyatlarının artışından, işçilik ve elektrik gibi temel giderlerin tamamının neredeyse 4-5 kat oranındaki artışından kaynaklı bir sonuç olduğunu ifade ediyor. Bir taraftan, muz tarlada, bahçede -çiftçide yani üreticide- 5 lira, 6 lira iken, bakıyorsunuz, markette 12 ile 15 lira arası değişen fiyatlarda rastlıyorsunuz. Yani bu kadar fahiş fiyat farkının da, aradaki farkın da önüne geçememiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani bunun da önlenmesi gerekiyor ya da buna da bir çözüme üretilmesi gerekiyor ve aradaki payı ortadan kaldıracak çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Kooperatifler Yasası çıkarılırken de konuşmuştuk, bu konuda ciddi bir şekilde şikâyet var. İşte, bu 5’li zincir market desteklenirken bir taraftan da nakliye meselesinin üzerinden bunun yapıldığı ve dolayısıyla üreticinin değil, üreten kooperatiflerin değil, daha çok bu büyük silolara sahip ya da büyük nakliye imkânlarına sahip şirketlerin lehine düzenlemeler yapıldığı da ifade edilmişti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Aynı şey limon için de geçerli, limonda da aynı sorun yaşanıyor. Bahçede yaklaşık 50 kuruş,1 lira arasında değişen limonu, bakıyorsunuz çarşıda, pazarda, büyükşehirlerde 4 lira, 5 lira gibi fiyatlara alıyorsunuz. Bütün bu aradaki uçurum farkının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, bir taraftan da ithalat ve ihracat rejiminin de çiftçinin lehinde, üreticinin lehinde düzenlemesiyle olacak işlerdir. Bu anlamıyla önergenin dikkate alınması gerekir.

Teşekkür ediyoruz. (HDP sıralarından alkışlar)


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu