ManşetTBMM Faaliyetleri

3600 Ek Gösterge Lütuf Değil, Haktır!

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, TBMM Genel Kurulunda verilen, kamu emekçilerinin bir kesimine 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili araştırma önergesi üzerine parti grubu adına yaptığı konuşmada; 3600 ek göstergenin bir lütuf değil hak olduğu ayrıca sadece belli çalışanlara değil tüm kamu emekçilerine verilmesi gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin Tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 3 Tarih: 17.06.2020 Birleşim: 101 Ham Tutanak Sayfası:69-

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Kamu emekçilerinin bir kesimine 3600 ek gösterge verilmesi hakkında verilen araştırma önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum.

Kamu emekçilerini boş vaatlerle bugünlere kadar kandıranların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. 24 Haziran seçimleri öncesinde, 24 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen AKP seçim beyannamesi toplantısında bizzat AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerine bir müjde vermek istiyorum.” sözü unutulmamıştır.

Bu ülkede yaşayan tüm kamu emekçileri ve kamu emekçisi emeklileri, bu sözlerin seçim malzemesi olarak kullanıldığını bilmektedir. Ancak kamu emekçilerinin artan tepkisi ve ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi için sadece 4 meslek grubuna değil, tüm kamu emekçilerini kapsayan bir düzenleme yapılması talebi tüm kamu emekçilerinin gündemindedir. Buna rağmen AKP iktidarı milyonlarca kamu emekçisini ve emeklisini oyalama taktiğini sürdürmektedir.

13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda sadece öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi yer almıştır. Böylece bırakalım tüm kamu emekçilerini kapsayan adil bir ek gösterge sistemini, en başta 3600 ek gösterge sözü verilen diğer meslek grupları dahi unutulmuştur.

Kısacası 3 milyon kamu emekçisi, milyonların adil bir ek gösterge talebi bir kez daha seçim malzemesi yapılmış ve bilinmeyen bir başka bahara ertelenmiştir. Üstelik AKP sözcülerinin yaptıkları açıklamalara göre, 3600 ek gösterge konusu gündeme getirilmesi düşünülen personel reformu içinde ele alınacakmış.

Ancak bu ülkenin kamu emekçileri, AKP’nin iktidara geldiği ilk günden bugüne, iş güvencelerine göz koyduğunu, yıllardır çıkarılan torba yasalarla, KHK’lerle, OHAL ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yaptığı değişikliklerle iş güvencelerinin alabildiğine sınırlandığını çok iyi bilmektedir.

Kamu emekçileri, emekliler, işçiler bugüne kadar siyasal iktidar tarafından “reform”, “dönüşüm”, “devrim”, “müjde” denilerek cilalanan her düzenleme sonrasında temel haklarının daha da budandığını, kaşıkla verilenlerin kepçeyle geri alındığını ne yazık ki acı tecrübelerle öğrenmiştir.

Bugüne kadar “reform”, “dönüşüm” adı altında hayata geçirilen politikalarla kamu hizmetleri alanının yıllar içerisinde gittikçe daraltılması, piyasa açılması, istihdamın parçalı hâle getirilmesi, kamu emekçilerini daha da fazla güvencesiz hâle ve yoksulluk ortamına sürüklemiştir.

Ücret geliriyle yaşam mücadelesi veren tüm kesimler gibi kamu emekçileri de uzun yıllardır mali, sosyal özlük hakkı kayıplarını yaşamaya devam etmişlerdir. Buna karşın kamu emekçilerinin maaşlarını eriten gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi, temel ücretlerin insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çekilmesi, ek ödemelerin emekli aylığına yansıtılması, ek gösterge sisteminin adil hâle getirilmesi, her türlü güvencesiz istihdama son verilmesi, sözleşmelilerin kadroya alınması temel talepleri hep görmezden gelinmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Buyurun toparlayın.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, nihayetinde şunu söylemek istiyoruz. Bu 3600 ek gösterge ve kamu emekçilerinin yıllardır mücadelesini verdiği temel talepler, iktidarın canının istediğinde hayata geçireceği, istemediğinde erteleyeceği ya da başka bir hak karşılığında vazgeçilmesini isteyeceği talepler değildir. 3600 ek gösterge lütuf değil, haktır ve yerine getirilmesi gerekmektedir.
Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu