Röportajlar

Ali Kenanoğlu: Sünni topluma bu ülkede başka inançların da var olduğunu göstermek istiyoruz

Ali Kenanoğlu: Sünni topluma bu ülkede başka inançların da var olduğunu göstermek istiyoruz

asuregunu-alevilik

Ekim ayının 10’unda başlayan ve 12 gün süren Muharrem orucu ve oruç günlerini kapsayan Muharrem ayı Aleviler için önem taşıyor. Bu önemi konuşmak ve toplumdaki Alevi görünürlüğüne dair görüşlerini almak için eski HDP Milletvekili ve Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Kurucu Başkanı Ali Kenanoğlu’yla konuştuk. Ali Kenanoğlu “Sünni ve Alevi toplum arasında karşılıklı önyargılar var” diyor.

“Muharrem orucu diye bilinen oruç aslında bir yastır”

-Muharrem ayının Alevi toplumu için anlamı ve önemi nedir?

Mesele ay meselesi değil, Mesele Muharrem ayı içerisinde yaşanan Kerbela katliamı ve bu katliamda yaşamını yitiren Hz. Hüseyin ve ailesi, yakınlarıdır. Aleviler Muharrem ayının 1 i ile 12 si arasında 12 gün yas tutarlar.

ali-kenanoglu

Muharrem orucu diye bilinen oruç aslında bir yastır, önemli olan bu 12 gün içerisinde tutulan yas dır. Oruç bir teferruattır. Aslolan 12 gün boyunca tutulan matemdir.

Bu matem içerisinde 12 gün boyunca Matem’e uygun olarak oruç tutulmaktadır. Bu matem içerisinde 12 gün boyunca su içilmez, et yenilmez, her türlü zevk ve eğlenceden uzak durulur. Oruç tutulduğu zaman gece yenilerek yatılır, sabah sahura kalkılmaz. Akşama kadar normal oruçlarda olduğu gibi aç kalınır, oruç açıldıktan sonra da et yenilmez, su içilmez.

mersin-orucacimi-ali-kenanoglu

Ali Kenanoğlu Mersin Cemevi’nde oruç açımında

“Herkes saygı çerçevesinde kendi inancının rituellerini gerçekleştirmelidir”

-Sünni toplum bu anlam ve önemi kavrayabilmiş durumda mı?

Maalesef ki Sünni toplumun kendi inanç ve ibadet günlerinden başka inançların ibadet günlerini bilmemekte, önemsememektedir. Bunu yaparken de tek inancın sadece kendilerinin inancı olduğunu kabul edip herkesin o inanca mensupmuş gibi davranmaktadırlar.

Bizim Aleviler olarak aslında Sünni toplumdan beklediğimiz; bizim inançsal günlerimizde bizim gibi davranmalarından çok, onların inanç ve ibadet rituellerinde bizim onlar gibi davranmamızı beklemelerinden vazgeçmeleridir.

Herkes saygı çerçevesinde kendi inancının rituellerini gerçekleştirmelidir.

“Sadece Muharrem matemi bilinmekte o da eksik, yalan, yanlış bilinmektedir”

-Alevi ibadetlerinin ve ritüellerinin toplum içersindeki görünürlüğü nedir?

Sünni toplum ve devlet yapısının egemen olduğu Türkiye’de Alevilerin inanç- ibadet takviminden sadece Muharrem matemi bilinmekte o da eksik, yalan, yanlış bilinmektedir.

Muharrem Matemi haricindeki hiçbir inanç ve rituelimiz Sünni toplumu ve Sünniliği egemen kılan ve bir devlet dini haline dönüştüren Devlet tarafından kabul görmemekte, bilinmek dahi istenmemektedir.

asure-alevilik

“Sünnilerin hangi toplumdan birisinin kapı komşun olmasını istemezsin sorusuna verilen cevaplarda Alevi üst sıralarda yer almaktadır”

-Sünni toplum ve Alevi toplum arasında karşılıklı önyargılardan bahseder misiniz?

Sünni ve Alevi toplum arasında karşılıklı önyargılar olmakla birlikte egemen Devlet yapısını arkasına alan Sünni toplum Alevi topluma olan ön yargılarını ulu orta, mahallede, apartmanda, okulda, askerde, iş yerinde dile getirmektedir.

Sünni toplumun Alevi toplumuna yönelik önyargılarının başında; Pişirdiği, kestiği yenmeyen, olduğu yerin bereketini kesen, pis, ana – bacı tanımadan enses ilişkiler kuran, ahlaken zayıf yapılı, Allah korkusu olmadığı için her türlü fenalığı yapabilecek topluluk vb şeklinde görmektedir. Bu nedenle Sünnilerin hangi toplumdan birisinin kapı komşun olmasını istemezsin sorusuna verilen cevaplarda Alevi üst sıralarda yer almaktadır.

Alevi – Sünni evliliklerde Aleviler çocuklarının sorun yaşayacağı kaygı ve korkusunyla bu evliliklere karşı çıkarken Sünni aileler, hakaret tarzı söylemlerle çocuklarının bir Alevi ile evlenmesine karşı çıkmaktadırlar.

“Biz Aleviler Sünni topluma ülkede kendi inançlarından başka inançların da var olduğunu göstermek istiyoruz”

-Muharrem ayı bu önyargıları aşmak için bize ne gibi fırsatlar sunabilir?

Muharrem Matemi Sünni toplumun kendilerinden farklı inançlara ve rituellere sahip topluluklar olduğunun bilinmesi açısından önemlidir. Biz Aleviler Muharrem Matemini sosyal medyada, Tv, de görünür hale getirirken aslında kendi inancımızın reklamını yapmak için değil, bizi yok sayan Sünni topluma bunu kabul ettirmek ve bu ülkede kendilerinden başka inançların da var olduğunu göstermek amacı taşıyoruz.

Muharrem Matemine az da olsa TRT gibi devlet kanalında yer verilmesi Muharrem Matemi vesilesi ile farklı inançların kabulüne ve bu topraklarda halen dahi yaşadığına vesile olabilir.

http://www.sivilsayfalar.org/ali-kenanoglu-sunni-toplum-baska-inanc-var-oldugunu-gostermek-istiyoruz/

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu