Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

İstanbul/Bahçeşehir’de itirazlara rağmen usulsüz ve gizli bir şekilde yapılmak istenen atık dönüşüm tesisi Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir’de halkın yoğun itirazlarına rağmen usulsüz ve gizli bir şekilde yapılan atık dönüşüm tesisini Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na verdiği soru önergesinde Kenanoğlu, Kamer İnşaat tarafından yürütüldüğünü belirttiği projenin yüksek gerilim hattı altında yer almak ve dere kenarında yer almak gibi ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Projeye ilişkin gerekli izinlerin hangi makamlarca verildiğinin bilinmediğine ve projenin yaratacağı çevre ve sağlık sorunlarına dikkat çeken Kenanoğlu ilgili bakanlıklara “Kanunlara aykırı bir şekilde başlayan ve devam eden bu proje durdurulacak mıdır?” diye sordu.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

İstanbul Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir semtinde kentin merkezi sayılabilecek bir noktaya katı atık dönüştürme tesisi açmak istemektedir. Başakşehir Belediye Başkanlığına göre bu tesiste, sitelerden toplanacak geri dönüşüm ürünlerinin işlem göreceği, 1250 metrekarelik kapalı alan, 4 bin metrekarelik proje sahası, 50 tonluk kantar, saatte 5 ton atık işleme kapasite ile entegre yaklaşım sergileneceği, metal, plastik, naylon, pet şişeler, cam, kâğıt, karton gibi atıkların geri dönüştürüleceği belirtilmektedir.

Yüklenici firma Kamer İnşaat tarafından, hafriyat alınmış, zemin yükseltilmiş, kapalı alana beton atılmış, kamyon manevra alanı oluşturulmuş, çelik konstrüksiyonlar yerleştirilmiş, imalat bölümünün üniteleri konumlanmış, yol düzeltme işlemi yapılmış, kotlar ayarlanmış, yağmur suyu hattı ve personel lavabo atık su hatları çekilmiş, proje üzerinde bir dizi işlem ve uygulamanın gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Buna rağmen, projenin künye bilgilerini gösteren tabela alana asılmamıştır. Projenin kaç ada/parselde yapıldığı belli değildir. Bu alanın Başakşehir Belediyesine mi yoksa Boğazköy Üst Birlik Kooperatifi’ne mi ait olduğu açık olmayıp mülkiyeti tartışmalı olan alanın bir kısmının İSKİ su havzasında kaldığı iddia edilmektedir.

1250 metrekarelik kapalı alan yüksek gerilim hattının tam altında inşa edilmektedir. Yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu elektromanyetik alanla yaşamın olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu durum can ve mal güvenliği arz etmektedir.

Projenin bulunduğu alanın altından çok yoğun bir yeraltı su geçişi olduğu bilinmektedir. Derelerden beslenen doğal su kaynakları oldukça dinamik bir akışa sahiptir. Ekolojik olarak çevresel etkiler ve yaşamsal unsurların devamı açısından doğanın kendini tamamlama sistemi mevcuttur. Hal böyleyken Başakşehir Belediyesi su kaynağına müdahale ederek, zemini yükseltip, doğanın işleyişine zarar vermektedir.

Bölge halkının yoğun itirazlarına ve olası sağlık risklerine rağmen yapılmak istenen “atık dönüşüm tesisi” büyük bir çevre felaketine zemin hazırlamaktadır. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna gerek kalmaksızın olası riskler ve zararlar görülebilmektedir. Ülkeyi yönetenlerin bir kez daha rant odaklı hareket ederek, usulsüz bir inşaat süreci yürüttüğü açıktır.

Bu bağlamda;

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sorulan sorular

 1. 1/5000’lik Nazım İmar Planı yapılmış mıdır?
 2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili dairesinden kurum görüşü alınma süreci başlatılmış mıdır?
 3. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği raporu var mıdır?
 4. “Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Ön Fizibilite Raporu” tamamlanmış mıdır?
 5. Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış mıdır?
 6. ÇED Raporu hazırlanması işi ihalesi gerçekleş midir?
 7. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanmış mıdır?
 8. İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu tarafından projeye ait “yer seçiminin uygunluğu” kararı verilmiş midir?
 9. Hidrojeolojik Etüt Raporu hazırlanmış mıdır?
 10. ÇED Raporu Özel Formatı kapsamında ilgili kurumlarca istenen flora-fauna raporu için üniversitelerle protokol imzalanmış mıdır?
 11. Projenin künye bilgilerini içeren tabela neden asılmamıştır?
 12. Projenin kaç ada/parselde yapıldığı neden belli değildir? Bu alan Başakşehir Belediyesine mi aittir? Boğazköy Üst Birlik Kooperatifine mi aittir? Bu alan mahkemelik midir?
 13. Mülkiyeti tartışmalı bir alanda Başakşehir Belediyesi nasıl böyle bir proje başlatabilmektedir?
 14. Alanın bir kısmı İSKİ su havzasında mı kalmaktadır?
 15. Yaşamı olumsuz etkileyebilen, can ve mal güvenliği tehdidi oluşturan yüksek gerilim hattının altına bu inşaatın yapılmasına nasıl izin verilmektedir?
 16. Ekolojik denge gözetilmeden yeraltı ve yerüstü doğal su kaynaklarının akışına neden müdahale edilmektedir?
 17. Projenin yapılırken dahi tıkanan trafiğin projenin gerçekleşmesi halinde oluşacak çöp kamyonu trafiğine eklenmesi ile birlikte bu sorunun çözümü noktasında bir planlamanız var mıdır?
 18. Bu proje başlatılmadan önce yerel halka bilgilendirme yapılmış mıdır? Görüşleri alınmış mıdır? Yerel halkın itirazları neden dikkate alınmamaktadır?
 19. Kanunlara aykırı bir şekilde başlayan ve devam eden bu proje durdurulacak mıdır? Kanun tanımayan Başkan ve yetkililer hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu