Soru ÖnergeleriTBMM Faaliyetleri

2019 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ödeme yapmayan şirketlerle ilgili soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 Sayıştay İnceleme Raporuna göre; 2019 yılında 171 Şirketin satış faaliyeti gerçekleştirdiği ancak bu şirketlerden 37’sinin Bakanlığın banka hesabına hiç fon ödemesi yapmadığının, 7’sinin de satış tutarlarına kıyasen eksik ödeme yaptığı tespit edilmesiyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ‘e soru önergesi verdi.

Soru önergesi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 Sayıştay İnceleme Raporuna göre; 2019 yılında 171 Şirketin satış faaliyeti gerçekleştirdiği; – 37 Şirketin Bakanlık Banka hesabına hiç fon ödemesi yapmadığı, – 7 Şirketin satış tutarlarına kıyasen eksik ödeme yaptığı, – Kalan 127 Şirketin fon ödemelerinde sorun olmadığı, bildirilmiştir.

3096 sayılı Kanun’un anılan Geçici 4’üncü maddesinde, “Bu maddede belirtilen gelirlerin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yürütülür.” denilmekte ise de “EEF- Elektrik Enerjisi Fonu – Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı”nın Şirketlerce ödenmemesi durumunda, vergi vb. yükümlülük niteliğinde olduğundan bahisle VDK’ya durum bildirilmektedir.

Yine bu sebeple Şirketlerin Bakanlığa ödeyeceği EEF tutarları Bakanlıkça tam olarak tespit edilememekte ancak hiç ödeme yapmayan veya toplam satış tutarlarına göre eksik ödeme yaptığı anlaşılan Şirketler belirlenerek konu yazı ile VDK’ya bildirilmektedir.

Ancak bu aşamadan sonra, Vergi Denetim Kurulunun EEF’i hiç yatırmayan veya eksik yatıran Şirketlere yönelik yaptığı işlemlerle ilgili Bakanlığın bilgisi olmamaktadır.

 

Bu bağlamda;

  1. Satış faaliyeti gerçekleştiren ve Bakanlık Banka hesabına hiç fon ödemesi yapmayan 37 şirket ile eksik ödeme yapan 7 şirket hangileridir? Bunlar hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?
  2. Şirketlerin Bakanlığa ödeyeceği fon tutarları Bakanlıkça tam olarak neden tespit edilememektedir?
  3. Hiç ödeme yapmayan veya toplam satış tutarlarına göre eksik ödeme yaptığı anlaşılan Şirketlerin Vergi Denetim Kuruluna bildiriminin ardından, yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığınıza bilgi verilmekte midir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu