Soru Önergeleri

Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda Cem Yapılmasının Engelleniyor Olması Kabul Edilemez!

Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda yapılmak istenen cemler müze yetkililerince engellenmektedir. Yakın zamanda dergahta yapılan cem de müze yetkililerince bölünmüş ve dergahta cem yapılamayacağı yönünde “uyarılarda” bulunulmuştur. 

Alevilerin ser çeşmesinde böyle bir müdahalenin kabul edilemez olmasından hareketle konuyu meclis gündemine taşıyan Ali Kenanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması talebiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. 

Halihazırda dergaha ilişkin oluşturulan temsilin Alevileri ve dergahı tarihsizleştirmeyi amaçladığını ifade eden Kenanoğlu’na göre, bu yolla, Alevilik mevcut güç ilişkilerinden hareketle yeniden inşa edilmeye, kurulmaya/tanımlanmaya çalışılmaktadır. 

Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın 13. yüzyıldan bu yana Aleviler için başta gelen inanç merkezlerinden biri olduğunu ve dergahın kendisinin ve dergahta icra edilen pratiklerin Alevilerin toplumsal düzeyde ortaklık üretmesi noktasında son derece başat bir role sahip olduğuna hazırlanan önerge kapsamında vurgu yapılmış ve dergahın yalnızca bir çeşit inanç turizmi vitrinine dönüştürülerek ortaklığın zeminini mümkün kılan hafızasının bir kenara itilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekilmiştir.


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda Aleviler tarafından yapılmak istenen cemler müze yetkililerince engellenmektedir. Yakın zamanda dergahta yapılan ceme müze yetkilileri tarafından son derece saygısızca bir yaklaşımla müdahale edilmiş, dergahta cem yapılamayacağı yönünde adeta “direktifler” verilmiştir.

Aleviler açısından ser çeşme olarak tanımlanan Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın tarihi 13. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Dergah o tarihten bu yana Aleviler için başta gelen inanç merkezlerinden biri olagelmiştir ve cem yapılmasının engellenmesi kabul edilemez bir durumdur.

Dergahta yapılan ve yapılmak istenen cemlerin engellenmesinin yanı sıra, Aleviler açısından güçlü bir hafıza merkezi olma özelliği taşıyan ve yıl içerisinde kalabalıklar halinde ziyaret edilen Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın müzeye dönüştürülmüş hali göz önünde bulundurulduğunda müzede dergaha ilişkin sergilenen ideolojik temsillerle Alevilerin tarihsizleştirilmeye çalışıldığı ve/veya Alevilerin tarihinin, yerleşik güç ilişkilerinin ideolojik formasyonundan hareketle yeniden kurulmasının amaçlandığı kolaylıkla ileri sürülebilecektir. Bir diğer deyişle, dergahın devlet eliyle bir çeşit inanç turizmi vitrinlerinden birine indirgendiği ve Aleviler açısından toplumsal anlamda bir ortaklığı mümkün ve sürdürülebilir kılan referans kaynaklarından birine tekabül eden hafızasının da yeni bir Alevi tarihi inşa etmek amacıyla deforme edilmeye çalışıldığı yollu bir okuma yapmak mümkündür.

Buradan hareketle,

  • 13. yüzyıldan bu yana cem yapılan dergahta yapılmak istenen cemin engellenmesinin gerekçesi nedir? Dergahta cem yapılamayacağı talimatı bakanlığınız tarafından mı verilmiştir?
  • Alevilerin dergahında Alevilerin cemini engelleyen müze yetkilisi hakkında bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa, başlatılmamasının gerekçesi nedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu