Kanun Teklifleri

HDP Alevi Masası vekilleri Kenanoğlu, Bülbül ve Özen’den kanun teklifi: Madımak Oteli, “Madımak Utanç Müzesi” yapılsın!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Antalya Milletvekili Kemal BÜLBÜL ve İstanbul Milletvekili Zeynel ÖZEN, HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu Alevi Masası vekilleri olarak Sivas Madımak Katliamı’nın 29. yılında Madımak Oteli’nin “Madımak Utanç Müzesi” yapılması amacıyla kanun teklifi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundukları kanun teklifinde Sivas Madımak Katliamı’nın toplumsal hafızada derin izler bıraktığını belirten HDP Alevi Masası vekilleri, Madımak Oteli’nin “Madımak Utanç Müzesi” yapılmasının Alevilerin eşit yurttaşlık haklarına sahip olacağına dair güven tesisi açısından önemli olduğunu ifade ettiler.

Kanun teklifi metni aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Sivas il Merkezinde bulunan Madımak Otelinin “Madımak Utanç Müzesi” Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

GEREKÇE

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta içlerinde aydınların, sanatçıların, gençlerin, Alevilerin olduğu 33 insan Madımak Oteli’nde katledilmiştir. Türkiye tarihinde yaşanan katliamlar farklı inanç ve kimliklerin bir arada yaşam iradesine onulmaz yaralar açmaktadır. Toplumsal hafızada derin izler bırakan bu yaralar vicdani ve ahlaki değerleri zedelerken, devleti yönetenlerin katliamlara maruz bırakılan kesimlerin talep ve isteklerine duyarsız kalması ise bu acıları daha da katmerli hale getirmektedir.

İnsanlık suçu kabul edilmesi gereken bu katliamlar Anayasa’nın ‘kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz’ ilkesini ayaklar altına almaktadır.

Sivas katliamının ardından yaşananlar ise ibretliktir. Yapılan yargılamaların uzunluğu, eksikliği, tarafgirliği, ceza alan sanıkların Cumhurbaşkanının özel affı ile salınması, yurtdışındaki kaçak sanıkların iade edilmemesi, katliamın yaşandığı Madımak Oteli’nin Müze yapılmaması gibi bir dizi olumsuzlukların, toplumsal barışa hizmet etmeyeceği gibi mağduriyet yaşayan ailelerin yüreklerini soğutacak hiçbir adım atılmaması da toplumları bir arada tutan hukuki sözleşmeleri hiçe saymak anlamını taşımaktadır.

2 Temmuz 1993 yılında Sivas katliamının yaşandığı Madımak Oteli yeni adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’nin adı “Madımak Utanç Müzesi” olarak değiştirilmelidir. Katliamda yaşamını yitirenlerin anılarının yaşatılması ve o gün yaşananların unutulmaması için bu talebin mutlaka yerine getirilmesi elzemdir ve vazgeçilmezdir.

Bu kanun teklifi, özelde Alevilere genelde diğer muhalif kesimlere yönelik katliamların bir daha yaşanmaması ve hatta devam eden tehditlere karşı bir tutum gösterilmesinin gerekliliği üzerine inşa edilmiştir.

Madımak Oteli’nin müzeler ile ilgili mevcut yasa ve yönetmelik çerçevesinde “Madımak Utanç Müzesi” ismini alması, Alevilerin eşit yurttaşlık haklarına sahip olunacağına dair bir güvenin tesisini sağlamak ve demokratik hakların bir gereği olduğunu vurgulamak açısından önemlidir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – 2 Temmuz 1993 günü Sivas il merkezindeki Madımak Oteli’nde 33 insanın katledilmesi toplumsal hafızada onulmaz yaralar açmıştır. Katliamda yaşamını yitirenlerin anılarının yaşatılması, o gün yaşanan acıların unutulmaması, özelde Alevilere genelde diğer tüm muhalif kesimlere yönelik katliamların bir daha yaşanmaması ve hatta devam eden tehditlere karşı bir tutum sergilenmesi elzemdir. Bu madde ile Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanacağına dair güven tesisinin ilk adımı sayılabilecek adımın atılması ve bu demokratik hak talebinin yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

 

SİVAS İL MERKEZİNDEKİ MADIMAK OTELİNİN

MADIMAK UTANÇ MÜZESİ YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – Sivas il merkezindeki Madımak Oteli, “Madımak Utanç Müzesi” yapılmıştır.

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu