Kanun TeklifleriTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan kanun teklifi: Asgari ücret, vergiden muaf tutulsun!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, asgari ücretin vergiden muaf tutulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Asgari ücretli bir isçinin 365 günün 122 günü vergi ve kesintiler için çalıştığını belirten Kenanoğlu, asgari ücretliden kesilen vergilere son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kanun teklifi metni gerekçesiyle beraber aşağıda yer almaktadır.


 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

 

 

 

 

GEREKÇE

2021 yılı için asgari ücret brüt 3.577 TL olarak açıklanmıştır. İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanan asgari ücret, ne yazık ki günümüz koşullarında bir işçinin tanımda sayılan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Hal böyle iken brüt olarak açıklanan bu ücretten SGK primi, işsizlik sigortası, gelir vergisi, damga vergisi gibi kalemlerle 752 TL kesilerek, işçinin eline net 2.825 TL geçmektedir.

Brüt olarak açıklanan asgari ücretten yapılan kesintiler nedeniyle isçinin eline brüt asgari ücretin sadece % 66,6’sı net olarak geçmektedir. Brüt asgari ücretin % 33,4’ü ise vergi ve diğer kesintilere gitmektedir. Bu durumda asgari ücretli bir isçi 365 günlük bir yılın 122 gününü vergi ve kesintiler için çalışmış olmaktadır.

Türkiye bütçesinin büyük kısmı yandaşlara, saray harcamalarına, savaş ekonomisine, kamu kuruluşlarının devasa bütçelerine harcanırken, pandemi ile birlikte işsizliğin, kısa çalışmanın kıskacında yaşam mücadelesi veren işçi sınıfı, vergi kesintileri, vergi dilimleri ile daha da açlığa mahkûm edilmektedir. En düşük ücretle hayatını, ailesini geçindirmek zorunda olan bazen de geçindiremediği için intihara sürüklenen asgari ücretlilerin, ücretleri acilen yükseltilmelidir. En kolay vergi toplama yöntemi olarak çalışanların ücretlerinden kesilen vergilerle iktidarın sürdürdüğü ekonomi politiği zengin ve yoksul arasında uçurumu daha da derinleştirmektedir.

En düşük ücretle geçinmek zorunda kalan asgari ücretlinin üzerindeki yükü bir nebze hafifletebilmek için asgari ücretliden kesilen vergilere bir son verilmelidir.

Bu kanun teklifinin hayata geçmesi halinde, brüt olarak açıklanan asgari ücret üzerindeki kesintiler Hazine tarafından karşılanacak ve şu anki tabloya göre asgari ücretlinin eline 752 TL. daha fazla ücret geçecektir.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: Brüt olarak açıklanan asgari ücretten her türlü vergi, resim ve harç kesintilerine son verilerek işçinin eline net ücret olarak geçmesi amaçlanmıştır. Böylece günümüz koşullarında geçimini sağlamakta zorlanan içinin asgari ücreti üzerindeki vergi yüküne son verilmektedir.

MADDE 2: Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

4847 SAYILI İŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Asgari ücret, her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu