Konuşmalar

Kenanoğlu’ndan iktidara: Sendikaların örgütlenmesinde bir tarafın elini kolunu bağlarken diğer tarafın eline çivili sopa veriyorsunuz!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndaki torba yasa görüşmelerinde siyasi iktidarın sendikaların örgütlenme özgürlüğüne kısıtlama getiren madde önerisine tepki gösterdi. İktidarın sarı sendikalardan yana tavır aldığını belirten Kenanoğlu, iktidar yetkililerine seslenerek “Bir tarafın elini kolunu bağlarken diğer tarafın eline çivili sopa veriyorsunuz” dedi.

Konuşma videosu ve tutanak metni aşağıda yer almaktadır. 


15.12.2022 tarihli SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, şimdi Müzeyyen Hanım arkadaşların yani bu 2 sendikanın, MEMUR-SEN’in ve KAMU-SEN’in vücut dillerinden rahatsızlığını dile getirdi, bunu hepimiz burada yaşıyoruz.

BURAK ERBAY (Muğla) – Hâlâ gülüyor ya!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Aslında söylemeye çalıştıkları şu: “Ya, siz ne yaparsanız yapın bu yasa geçecek nasılsa. Biz bu işi garanti altına aldık, bu işi biz bağladık, bitirdik, siz istediğiniz kadar konuşun, istediğinizi söyleyin, istediğiniz şekilde davranın bu iş çoktan bitti.” Tavır bu.

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) – Geçirdik tavrı var yani, öyle bir tavır var.

KADİM DURMAZ (Tokat) – Bunun yarını da var.

MÜZEYYEN ŞEVKİN (Adana) – Zaten bu halleri de bunu gösteriyor.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Yani bu 2 sendikanın buradaki, karşımızdaki bu hâli ve bu vücut dilindeki hâli bu olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz yani, bunu ifade edeyim.

Şimdi gecenin bu saatinde -sabahtan başladık bu saate kadar- zeytinliklerdi, limanlardı, OHAL’di, sırada sendikalara geldi ve bu maddeyle kamu görevlileri sendikalarıyla yapılan 6’ncı dönem toplu sözleşmeyle getirilen ve Danıştay tarafından yürürlükten kaldırılan yüzde 1 barajının mevcut yasaların arkasına dolanmak suretiyle…

KADİM DURMAZ (Tokat) – Çok mu güldürecek bir şey var!

BURAK ERBAY (Muğla) – Hâlâ gülüyor Allah’ım Ya Rabb’im ya!

(Komisyon sıralarından ayağa kalkmalar, kürsü önünde toplanmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar…

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Ama Sayın Başkan, deminden beri burada gülüyor. Bakın burada milletvekillerine bakarak gülüyor ve tahrik ediyor yani.

ŞAHİN TİN (Denizli) – Doğru mu yaptığınız?

İFFET POLAT (İstanbul) – Hedef hâline getirdiniz!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Gülüyor, millete bakarak gülüyor!

ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Alaycı gülüyor!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Gülüyor, millete bakarak gülüyor!

ÇETİN OSMAN BUDAK (Antalya) – Olacağı da buydu!

İFFET POLAT (İstanbul) – Adamın duruşu o!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bizim bir şey yaptığımız yok ama bakarak gülüyor!

İFFET POLAT (İstanbul) – Doğru değil bu yaptığınız!

BAŞKAN ZİYA ALTUNYALDIZ – Arkadaşlar…

İFFET POLAT (İstanbul) – Doğru değil bu yaptığınız! Hedef gösteriyorsunuz insanlara!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Ya, kendisi kendini hedef… Biz niye hedef göstereceğiz, bizim söylediğimiz bir şey yok ki!

BAŞKAN ZİYA ALTUNYALDIZ – Ali Bey…

İFFET POLAT (İstanbul) – Siz hedef gösterdiniz!

ŞAHİN TİN (Denizli) – Hedef gösterdiniz!

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Ama yani olacağı buydu arkadaşlar. Ya, bu kadar tahrikkâr olunur mu ya! Bu kadar tahrik edilir mi!

İFFET POLAT (İstanbul) – Siz yaptınız, bilerek hedef gösterdiniz.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Ben mi ettim? Ayıp ya! Buraya gelmiş karşımızda sabahtan beri gülüyor ve ben tehdit etmiş oluyorum, öyle mi? Ayıp, yaptığınız ayıptır yani! Bak, bir çalışma arkadaşınız, biz beraber milletvekilliği yapıyoruz burada, o orada bir sendikacı, karşımıza gelmiş, pis pis sırıtıyor ve siz bana diyorsunuz ki “Tahrik ediyorsun.” Ayıptır yaptığınız! Yaptığınız ayıptır! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Onu susturmak yerine, onu burada milletvekillerini ve buradaki insanları tahrik etmekten vazgeçirmek yerine gelmiş bizi suçluyorsunuz.

BAŞKAN ZİYA ALTUNYALDIZ – Ali Bey, Ali Bey…

ŞAHİN TİN (Denizli) – Hedef gösterdiniz.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Hedefi kendi kendine gösteriyor. Deminden beri bu tarafa bakarak bakarak gülüyor.

BAŞKAN ZİYA ALTUNYALDIZ – Ali Bey, sakin olalım.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bir kere bile olsun ona “sus” demediniz.

BAŞKAN ZİYA ALTUNYALDIZ – Ali Bey, sakin olalım.

BAK-SEN GENEL BAŞKANI TÜLİN YANMAZ ÖZGEN – Sayın Başkanım, bizi sahada yenemediler, masada yenmelerine izin verme, masada yenmelerine izin vermeyelim bizi!

BAŞKAN ZİYA ALTUNYALDIZ – Ali Bey, sakin olalım.

Buyurun.

BURAK ERBAY (Muğla) – Sizin yarattığınız şey bu işte…

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkan, benim gayet sakin olduğumu hepiniz biliyorsunuz ama orada deminden beri tahrik eden birisi var, sendikacı var…

BAŞKAN ZİYA ALTUNYALDIZ – Onunla ilgili konuşmayalım ya, lütfen…

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Tamam, konuşmuyorum ama bununla ilgili bizim suçlanmamızı, milletvekillerinin suçlanmasını asla kabul etmiyoruz.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Evet, Sayın Başkan, şimdi, tabii, buradaki görüştüğümüz maddeyi tekrar hatırlatmak gerekir mi bilmiyorum ama sonuçta yandaş, sarı sendikaları güçlendirmek ve diğer sendikalar arasındaki yarışta bir tarafın elini kolunu bağlayıp diğer tarafın eline de çivili sopa vermek anlamına geliyor bu madde. Yapmış olduğunuz şu anda tümüyle bu. Sendikaların kendi aralarındaki rekabet meselesine iktidar olarak taraf oluyorsunuz ve bir tarafın elini kolunu bağlarken diğer tarafın eline çivili sopa veriyorsunuz.

YASİN ÖZTÜRK (Denizli) – Meclisi de alet ediyorsunuz.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Ve bizi de -Meclisi de- alet ediyorsunuz.

Şimdi, bu bir rüşvet maddesidir ve sendikaların örgütlenme hakkını ve hizmet esaslı rekabetine müdahil olmaktır. Dolayısıyla, bizim bu maddeyi kabul etmemiz mümkün değil, önergemiz de bu yöndedir. Bunun kesinlikle çekilmesinden yanayız. Önergemizin kabul edilmesini talep ediyoruz.

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu