Soru Önergeleri

Kültür ve Turizm Bakanına Sorduk: Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Neden Yok Sayılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yılı için hazırlayacağı Türkiye Tanıtım Dosyası kapsamında çok sayıda eser tanıtılmaktadır. 15 inanç merkezinin tanıtımının yapıldığı dosya içerisinde, Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’na yer verilmemiştir. 

Alevilere yönelik bu ayrımcı yaklaşım HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu tarafından Meclis gündemine taşınmış olup Alevilerin yok sayıldığına dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda, Kültür Bakanı Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın neden listede yer almadığını bakana soran Kenanoğlu, Aleviler açısından hafıza mekan olma özelliği taşıyan dergaha yönelik bu yaklaşımın kabul edilebilir olamayacağını ifade etmiştir. 


 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri ERSOY tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nızca 2019 yılı için hazırlanacak Türkiye tanıtımı kapsamında ülke içerisinde bulunan çok sayıda tarihi ve kültürel eser/ibadethane tanıtım dosyası içerisinde yer alırken Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı dosyanın dışında bırakılmıştır.

Dosyada bahsi geçen – Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi, Noel Baba Kilisesi, Aya İrini, Mevlevi Dergahı gibi – inanç merkezleri maalesef turist çekmek adına inanç turizmi kapsamında bir çeşit vitrine indirgenmiştir. Fakat, her şeye rağmen, Aleviliği ve Alevilerin kutsal bir karakter addettikleri Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı yine de yok sayılmış, sayılabilir görülmemiştir.

Tarihi 13. yüzyıla kadar uzanan Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı, milyonlarca Alevi tarafından ibadet etmek üzere yıl içerisinde sıklıkla ziyaret edilmektedir. Ancak, tarihsizleştirilmeye çalışılan Aleviler açısından toplumsal bellekte son derece güçlü ve de kurucu bir hafıza mekânı olma özelliği taşıyor olması düşünüldüğünde dergaha yönelik bu yaklaşımın kabul edilebilir görülmesi tarafımızca mümkün görünmemektedir.

Bu bağlamda,

  1. Bulistede diğer inanç merkezleri/ibadethaneler yer alırken, Alevilerin inançmerkezi olan Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı’nın yer almamasının gerekçesinedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu