Konuşmalar

Kenanoğlu’ndan iktidara: Parası ve gücü olanın torpille okuyabildiği bir ülkede yüksek teknolojili ürün üretemezsiniz!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, yüksek teknoloji ürünü üretimindeki düşüşün araştırılması amacıyla verilen önerge üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. İktidarın ‘ucuz iş gücü’ ve ‘yüksek kur’ politikalarını eleştiren Kenanoğlu, “Parası ve gücü olanın torpille okuyabildiği bir ülkede siz ne yüksek teknolojili ürün üretebilirsiniz ne de özgür ve demokratik bir toplum oluşturabilirsiniz” dedi.

Konuşma videosu ve tutanak metni aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 8.11.2022 Birleşim: 23 Ham Tutanak Sayfası: 83

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

İhracat rakamları iktidarın sürekli övündüğü rakamlardan biri yani iktidar, kendisi anlatırken Türkiye’nin ihracatta ne kadar fazlasıyla ürün sattığını ve ihracat rakamlarının ne kadar arttığını ifade ediyor fakat bu ihracat; ithalattan bahsetmiyor bir kere onu yaparken, ithalatın onun kat kat fazlası olduğunu biliyoruz.

Tabii, konu ihracat üzerine, dolayısıyla, ihracat kalemlerine baktığınız zaman bizim yüksek teknolojili ürünümüz en düşük seviyede. Örneğin, yüksek teknolojili ürünlerde Burkina Faso, Jamaika, Myanmar gibi ülkelerle aynı seviyede bir yerde duruyoruz. Şimdi, bu, tabii neye yola açıyor? Esasında biz ülke kaynaklarını yurt dışına satıyoruz yani ülkenin madenlerini, ülkenin önemli ham maddelerini, bunları işleyip daha fazla bir gelir elde etme imkânı varken buna yönelik AR-GE çalışmaları ve yatırımlar yapılmayıp tam tersine bunlar ham madde olarak satılıyor ve bunlar işlendikten sonra biz yurt dışından bunları daha pahalıya geri alıyoruz. Yani cep telefonları, televizyonlar, işte “teknolojik ürünler” diye ifade ettiğimiz ürünlerin ham maddesini bizler gönderiyoruz, orada işleniyor ve ürün hâline dönüştürülüyor, sonra biz bunları daha yüksek fiyatlarla geri alıyoruz. Peki, biz neyle övünüyoruz? Bir defa, bizim ihtisaslaşmış bir ürünümüz yok ihracatta ve dolayısıyla bizim övündüğümüz mesele, ucuz iş gücü. Yani sanayimizi tümüyle ucuz iş gücüne yani emekçiyi sömüren, işçiyi sömüren bir yerden… Ucuz iş gücüyle ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satma üzerine kurulu bir siyaset oluşturuyoruz. Şimdi, burada, günümüzde -yaşadığımız çeşitli sorunlarda olduğu gibi- sığınmacıları yani Suriyelileri, Afganları, buraya göç etmek zorunda kalmış olan insanları da sanayilerde, ekonomide, fabrikalarda, imalathanelerde kaçak çalıştırarak bunların üzerinden elde edilen ucuz iş gücüyle ihracat yapmaya çalışıyoruz. Bu, tabii, ülkenin başına başka türlü belalar açıyor ve günümüzde de şu anda da bunları yaşıyoruz.

Diğer taraftan, yüksek kurdan medet uman bir ihracat anlayışı var. Yani ihtisaslaşmış ürün, yüksek teknolojili ürün yerine kuru yükseltip bu kur politikaları üzerinden bir ihracat geliri elde etmeye çalışan bir yaklaşım sergiliyoruz. Peki, yüksek teknolojili bir ürün nasıl elde edilir? Yani yüksek teknolojili ürünü elde edebilmek için bilim insanları yetiştirilmesi gerekiyor ki bu teknolojiyi yakalayabilesin. Bilim insanları nasıl yetişecek?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun, toparlayın.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Bilim insanları özgür ortamlarda, demokratik ortamlarda, özerk üniversitelerde yetişir yani liyakatsiz bir şekilde… İnsanların kendisine iş bulamayacağı, eğitimli gençlerin mezun olduktan sonra kendilerine iş bulamayacağını bildikleri bir ortamda siz yüksek teknolojili ürün üretecek kadrolar yetiştiremezsiniz, insanlar yetiştiremezsiniz. Dolayısıyla demokratik olmayan bir ülkede, özgür üniversitesi olmayan bir ülkede; eğitim sistemi tamamen paraya dayalı, parası olanın, gücü olanın torpille okuyabildiği bir ülkede ne siz yüksek teknolojili ürün üretebilirsiniz ne de özgür, demokratik bir toplum oluşturabilirsiniz. Bunların tamamı siyasi kararlardan ibarettir, bunları ifade etmek isteriz.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu