KonuşmalarTBMM Faaliyetleri

Kenanoğlu’ndan iktidara: Ülkenin kaynakları Moğol istilası gibi talan ediliyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda M OİL ve TOTAL’in OYAK’a satışına dair konuştu. Demirören Holding’in “tüpçü” olarak bilinirken kısa sürede iktidar desteğiyle olan hızlı yükselişine dikkat çeken Kenanoğlu, Meclis kürsüsünden iktidarın rant ve talan politikalarına ilişkin ‘Moğol istilası’ benzetmesinde bulundu.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır.


Dönem: 27 Yasama Yılı: 4 Tarih: 17.07.2021 Birleşim: 105 Ham Tutanak Sayfası: 82

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

HDP GRUBU ADINA ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, bu Demirören Holdingin yaşadıkları ilginç yani böyle bir “tüpçü” olarak bilinen bir holding, şimdi medya patronu ve neredeyse her sektörde kolu var. Tabii, medya… Ve bu süreçte yeni bir şey olmaya başladı: Zorla sattırma, zorla satın aldırma. “Sipariş verip sen şurayı alacaksın, sen burayı alacaksın.” ya da “Bu, burayı satacak, sen de onu alacaksınız.” filan alıcı satıcı işin içinde yok, birileri bu alış satış işini organize ediyor. Para mı yok? Para yoksa kredi veriliyor. Ziraat Bankası, tarımı desteklemek için, çiftçiyi korumak, kollamak için kurulmuş bir banka ancak işte, bu tüpçüye para veriyor, kredi veriyor 750 milyon dolar, o gidiyor, bir medya satın alıyor; daha doğrusu, ona “Al.” diyorlar, “Aha da burada da para var.” diyorlar, parayı da veriyorlar, orayı da ona teslim ediyorlar fakat para filan ödenmiyor. Şimdi, bu durum böyle.

Şimdi, başka ne oluyor? Bu tüpçü, Millî Piyangoyu satın alıyor ve orada ilginç bir şey oluyor, devletteyken Millî Piyangonun KDV’si yüzde 18’ken tüpçüye geçince KDV yüzde sıfır oluyor. Ekmekte şöyle bir şey var: Ekmek eğer buğday unundan yapılmışsa KDV’si yüzde 1, farklı un kullanılmışsa ve içeriğindeki katkı maddeleri yüzde 5’in üzerindeyse o yapılan ekmekte bu sefer KDV yüzde 8 yani ekmekteki KDV yüzde 8’e çıkıyor. Millî Piyangoda ve işte bu tür şans oyunlarında KDV yüzde sıfır. Niye? Tüpçü kazanacak çünkü o yandaş ve onun para kazanması gerekiyor. Şimdi de aynı oyun Total üzerinden, M Oil üzerinden yürütülüyor ve beceriksiz bir işletmeci 2015’te burayı almış fakat aldığından bu tarafa sürekli kâr edemeyen ve küçülen bir şirket var dolayısıyla elinde kalmış, satması gerekiyor; zora düşmüş, satması gerekiyor. Nereye satacak? Alıcı da yok. Hemen OYAK’ı çağırmışlar “Sen burayı alacaksın.” ve şimdi OYAK’a aldırıyorlar.

Bazen düşünüyorum, diyorum ki: Acaba, bu iktidar, bunlar bu ülkede yaşayamayacaklar mı? Bu iktidar değişecek nasıl olsa ömür boyu sürekli, bir yüz yıl daha, bir elli yıl daha, bir on yıl daha; kaldı ki bir iki yıl daha iktidar olabileceğiniz meçhul artık. Siz, iktidar elinizden gittikten sonra bu ülkeyi terk mi edeceksiniz, bunu çok merak ediyorum çünkü bu ülkede yaşayacak olan bir insanın, yaşayacak olan insanların en azından çoluğunu çocuğunu düşünerek bu ülkenin kaynaklarını yandaşa bu kadar yağmalatmaması gerekir. Moğol istilacıları gibi bir talan söz konusu. Timur’un filleri vardı. Gittiği her tarafı talan eden -tarihte anlatılır böyle- Timur’un filleri gibi, Moğol istilacıları gibi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – …bu ülkenin bütün kaynaklarını, ülkenin bütün yer altı, yer üstü zenginliklerini, kaynaklarını talan eden bir anlayış var. Zannediyorsunuz ki herhâlde “Biz, bu iktidar bittikten sonra -ya da öyle olacak, bilemiyorum- nasıl olsa çoluğumuz çocuğumuzla bu ülkede kalmayacağız, bizi de ilgilendirmiyor, ondan sonra da gideceğiz.” Böyle bir bakış açısı var.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Çok ayıp bir şey bu Sayın Vekilim.

ALİ KENANOĞLU (Devamla) – Bu bakış açısı olmasa en azından şu 750 milyon doları Ziraat Bankasından alıp… Çiftçinin traktörüne haciz getirirken Demirören’in bu parayı geri ödememesi karşısında bir şeyler yapmanız lazım. Bütün bunlar ortaya böyle bir sonuç çıkarıyor. Dolayısıyla bütün bu iddiaların araştırılması gerekiyor. Bu anlamıyla da bu araştırma önergesini desteklediğimizi belirtmek istiyorum.

Teşekkür ederim. (HDP sıralarından alkışlar)


akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu