Soru Önergeleri

Ziyaretgahlarımıza Ev Sahipliği Yapan Beykonağı Köyü’nde Mermer Ocağına Hayır!

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Beykonağı Köyü’nde Emmioğlu Mer. Mad. A.Ş. tarafından kurulması planlanan  ve  hakkında valilik tarafından işletilen ÇED süreci neticesinde yeterli araştırmalar yapılmadan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” yönünde mermer ocağı projesi HDP İstanbul Mv. Ali Kenanoğlu tarafından hazırlanan soru önergesiyle meclis gündemine taşındı. 

Valilik tarafından alınan karar üzerine, Beykonağı Köyü sakinleri, bu yönde bir karara yeterli araştırmalar yapılmadan varıldığına işaret ederek Sivas İdare Mahkemesi’nde başlattıkları dava süreciyle, SİT Alanı içerisinde kurulması planlanan mermer ocağının bölge ekosistemine ve bölgede bulunan Alevi ziyaretgahlarına vermesi öngörülen zararlara dikkat çekerek, projenin durdurulması yönündeki taleplerini mahkemeye iletmişlerdi. 

Konuyu meclis gündemine taşıyan Kenanoğlu, soru önergesi kapsamında, tepki çeken projenin Alevilerin Ahi Sultan Asa Suyu ve Melek Dede Türbesi Aleviler tarafından yıl içerisinde sıklıkla ziyaret edilen, adaklar adanan ziyaretgahlarının hemen yanı başında olduğunu ve  projenin hayata geçirilmesi durumunda ziyaretgahların kullanılamaz hale geleceğini belirtmiştir. 

Projenin bölge halkının sağlığı, tarım, arıcılık, hayvancılık konusunda da çok sayıda olumsuz etkilere gebe olduğuna işaret eden Kenanoğlu, yeterli çalışmalar yapılmadan alınan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının nasıl izah edileceğini yanıtlaması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği sorular arasında yer vermiştir. 


 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat KURUM tarafından anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99.maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

Ali KENANOĞLU

İstanbul Milletvekili

Sivas ili Hafik ilçesine bağlı Beykonağı köyü mevkiinde Emmioğlu Mer. Mad. A.Ş. tarafından kurulması planlanan mermer ocağının etkilerine ilişkin yeterli araştırma yapılmadan alınan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının, köy halkı tarafından, aşağıda altı çizilen gerekçeler göz önünde bulundurularak, bir an önce iptal edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Köy halkı tarafından Sivas İdare Mahkemesi’nde başlatılmış olan 2019/599 esas no’lu dava kapsamında, ocak işletilirken kullanılacak patlamaların köy halkının sağlığına olumsuz yönde etkileri olacağı; tarım, hayvancılık ve arıcılığın olumsuz etkileneceği; hayvanlar ve tarımsal alanlar açısından hayati öneme sahip Tozanlı Deresi’nin patlamalar neticesinde yeraltına çekileceği ve toz bulutları ile kirleneceği; planlandığı haliyle işletme alanının sınırları içerisinde SİT alanı niteliğinde alanların olduğu; ve ocağın faaliyete geçmesi durumunda bitki örtüsünün ciddi zararlar göreceği ileri sürülmüştür.

Mermer ocağının bölgede ekosisteminde yaratacağı tahribatın yanı sıra, son derecede önem teşkil eden bir diğer husus ise Ahi Sultan Asa Suyu ve Melek Dede Türbesi gibi Aleviler açısından kutsiyet atfedilen ve yıl içerisinde düzenli olarak ziyaret edilen, adaklar adanan mekânların da projenin sınırları yakınında bulunuyor olması ve bu projeden olumsuz yönde etkilenerek kullanılamaz hale getirilecek olmasıdır.

Tüm bunlar düşünüldüğünde,

  • Bölge halkının itirazlarına rağmen projenin hayata geçirilmesi yönünde atılan adımlar bakanlığınız tarafından nasıl izah edilmektedir?
  • Mermer ocağı projesinin bölge ekosistemine, tarımına ve hayvancılığına vereceği zarar göz önünde bulundurulduğunda, bu zararlara rağmen yeterli çalışma yapılmadan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” yönünde bir karar alınmış olması bakanlığınızca nasıl açıklanacaktır?
  • Alevilerin kutsal mekanlarının da yer aldığı ve SİT alanı olan bir bölge içerisinde mermer ocağı faaliyeti yürütülecek olmasına bakanlığınız hangi gerekçelerle onay vermektedir?

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu