Konuşmalar

Diyarbakır Cemevinin Elektriği 13 Aydır Kesik.

HDP İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Diyarbakır Cemevi’nin elektriğinin on üç aydır kesik olduğunu, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşma ile tekrar gündeme getirdi.

Konuya ilişkin tutanak metni ve konuşma videosu aşağıdadır.


ALİ KENANOĞLU -Bu enerji konusunun, elektrik konusunun bir taraftan inançları, ibadethaneleri de ilgilendiren bir tarafı var. Burada yaşanan bir soruna değineceğim. Geçtiğimiz günlerde Alevi toplumunun yaşadığı sorunlar..

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatılmıştır)

BAŞKAN- Buyurun, tamamlayın sözlerinizi Sayın Kenanoğlu

ALİ KENANOĞLU(Devamla)- …burada çok sıkça tartışıldı, konuşuldu ve herkes işte, burada birlikten, beraberlikten, kardeşlikten bahsetti “Cami de bizim, cemevleri de bizim.” denildi ve kardeşlik duyguları ifade edildi. Ancak biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki: Kardeşlik böyle sadece sözde olacak bir şey değildir, kardeşlik sizin uygulamalarınızda, icatlarınızda bellidir. Şimdi, Diyarbakır Cemevi’nin elektriği on üç aydır kesik, on üç aydır cemevine elektrik verilmiyor yani oraya geliniyor, cenaze hizmetleri var, lokmalar getiriliyor, Alevilerin inançsal olarak ibadetlerini yerine getirmeleri gerekiyor ancak on üç aydır elektrik kesik. Niye? Borçlarından dolayı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, Danıştay kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu konuda “Cemevleri de tıpkı camiler gibi, kiliseler gibi, havralar gibi ibadethanedir ve giderleri aynı onlar gibi karşılanmalıdır.” demiş ancak Hükûmet bu kararı uygulamıyor ve şu anda Diyarbakır Cemevi’nin on üç aydır elektriği kesik ve elektrik verilmiyor. Arkadaşlar, kardeşlik böyle lafla, sözle olmaz; kardeşliğin gereğini yerine getirmekle olur. Herkesten bu kardeşliğin gereğini yerine getirmesini bekliyor, saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu