Konuşmalar

Alevilerle ilgili yasa görüşmelerine başlandı: Alevi sorununu 5-6 madde değişikliğiyle çözemezsiniz!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali KENANOĞLU, Alevilerle ilgili yasa teklifine ilişkin Meclis kürsüsünde konuştu. Türkiye’nin en temel meselelerinden biri olan Alevilik sorununun teknik madde düzenlemeleriyle çözülemeyeceğini belirten Kenanoğlu, söz konusu maddelerin geri çekilmesi gerektiğini ve Meclis komisyonu kurularak sorununun derinlikli bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Konuşma tutanak metni ve videosu aşağıda yer almaktadır. 


Dönem: 27 Yasama Yılı: 6 Tarih: 8.11.2022 Birleşim: 17 Ham Tutanak Sayfası: 213

Konuşmacı: ALİ KENANOĞLU Seçim Çevresi: İSTANBUL

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, burada Türkiye’nin en temel meselelerinden bir tanesini yüz yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa konuşma fırsatı buluyoruz. Yani bir kanun içerisinde yüz yıldır ilk defa yani 2023’le Cumhuriyetin yüzyılı ve ilk defa Alevilerle ilgili bir kanun geliyor, doğrudan Alevileri ilgilendiren bir kanun. Dolayısıyla biz bu kanunu ve teknik bir kanun, işte, İmar Kanunu’nda düzenleme, işte, belediyelerin birtakım yetkileri üzerinde düzenleme filan şeklinde ele alınmasını da doğru bulmuyoruz. Bütünüyle bu kanun Türkiye’de yaşayan Alevi toplumunun tümüyle haklarını ele alan ve bunların haklarını, önümüzdeki yüzyılı düzenleyen bir kanundur. Yani bu kanunu getiren arkadaşlar da kanunu hafife alıyorlar ben size söyleyeyim, aslında getirdikleri kanun çok ciddi bir kanun.

ABDULLAH GÜLER (İstanbul) – Ciddi. Kimse hafife almıyor.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Ama bu ciddilik Alevi toplumunun hayrına bir ciddilik değil, bunun gerekçelerini kanunun ilgili maddelerinde anlatacağız ama meselenin bu kadar ciddi olduğu bir mevzuda bu işin sadece bir teknik üzerinden, işte İmar Kanunu’ndaki bilmem ne üzerinden düzenleme olarak ele alamazsınız. “cemevi” dediğiniz şey nedir, bunun tanımını yapıyor musunuz? Bunun tanımını yapmıyorsunuz, sadece diyorsunuz ki “cemevi konusunda şu düzenlemeyi getiriyoruz, İmar Kanunu’nda bunu yapıyoruz, belediyelerle ilgili bunu yapıyoruz, il özel idareleriyle ilgili bunu yapıyoruz.”

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Yapmayalım mı?

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bu dediklerinizin tamamı böyle yapılmaz, “Yapmayalım.” değil, böyle yapılmaz. Bu tür temel meseleler böyle 5-6 maddeyle, sizin dediğiniz gibi birtakım teknik düzenlemelerle çözülemez.

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) – 25 milyon Alevi var bu ülkede ya.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bütün Alevi toplumunun, bu ülkede yaşayan bütün Alevilerin gözü kulağı bu kanunda, bugün buraya boşuna gelmediler, bu kapının önüne boşuna gelmediler.

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT (Muş) – Dayak yediler.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bütün Türkiye’nin her bir tarafından temsiliyet düzeyinde geldiler ve buraya gelen Alevi kurumları sizin gitmiş olduğunuz, milletvekili yapmış olduğunuz illerdeki cemevlerinin üst kurumlarıdır. Yani hangi ile gidiyorsanız, Balıkesir’e mi gidiyorsunuz, Afyon’a mı gidiyorsunuz, efendim Ordu’ya mı gidiyorsunuz, Tekirdağ’a mı gidiyorsunuz hangi ile gidiyorsanız o ildeki cemevinin bağlı bulunduğu kurumların üst kurumu, çatı kurumu temsilcileri bugün buradaydı, gazla copla karşıladınız 2 tanesi hastanede, biri kurum başkanı ama burada o meseleyi teknik bir mesele olarak ele alıyorsunuz. Biz, bunun sadece teknik bir düzenleme olmadığını, sadece bir madde düzenlemesi olmadığını, Türkiye’nin en temel sorunlarından bir tanesinin konu edildiği bir mesele olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle de bu işin tekrar toplanılmasını, Başkanlık Divanının toplanılmasını, bu kanunun, bu maddelerinin geri çekilmesini ve bununla bu konuda burada bir komisyon kurularak bu temel meselenin, bir temel argümanla ele alınarak çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu nedenle bu Başkanlık Divanının toplanıp bu mevzunun yeniden ele alınmasını ve yasanın ona göre değerlendirilmesini talep ediyoruz. (HDP sıralarından alkışlar)

akenanoglu

alikenanoglu.net
Başa dön tuşu